می توانید کسب و کار معاملاتی خود را ارتقاء دهید، به ویژه وقتی که مشکل سرمایه در میان نباشد. در عوض، مشکل شما یافتن بهترین نوع استفاده از سرمایه است. وقتی به این روشها فکر می کنید، شاید بدیهی به نظر بیایند، اما بیشتر مردم به اندازه کافی در مورد آن ها فکر نمی کنند. در ادامه راه هایی کلیدی برای رشد کسب و کار معاملاتی تان آورده شده است:

 1. اول سیستم های معاملاتی جدید و پیشرفته ایجاد کنید.
  هر سیستم، مخصوصا اگر با سایر سیستم ها در ارتباط نباشد، می تواند در ایجاد سود بیشتر به شما کمک کند. به انجام تحقیق برای یافتن سیستم های جدیدی که میتوانند منابع سودی جدیدی برای پژوهش های معاملاتی شما باشند ادامه دهید. به هر حال این امکان وجود دارد که برخی از سیستم های شما در شرایط خاصی از بازار جواب ندهند بنابراین داشتن سیستم های جایگزین دیگر همیشه خوب است.
 2. دوم، بازارهای بیشتری بیابید تا هر سیستم را در آن ها به کار برید.
  فرض کنیم که شما سیستم بسیار خوبی ایجاد کرده اید که در شاخص S&P 500 عمل می کند. این سیستم برای شما 5 معامله در ماه می سازد و مقدار سود به زیان آن 2 است. یعنی به طور متوسط شاید بتوانید هر ماه 10 برابر موجودی از آن سیستم سود داشته باشید؛ اما چه می شد اگر آن سیستم در شاخص بازارهای سهام بزرگ دیگر هم همین نتایج کار می کرد؟ اگر بتوانید 10 شاخص دیگر به معامله اضافه کنید، شاید بتوانید هر ماه 100 برابر سود داشته باشید.
 3. سوم، معامله گر اضافه کنید.
  هر معامله گر می تواند تعداد زیادی کار و تعداد زیادی بازار را به صورت موثر اداره کند. فرض کنیم که هر معامله گر می تواند 50 میلیون دلار را به صورت موثر اداره کند. وقتی که مجموع از آن سطح بیشتر شود، شما فکر می کنید که بازده آن معامله گر کاهش یافته است. یک راه برای رشد کسب و کار تان داشتن معامله گران بیشتر است. اکنون ده معامله گر خوب می توانند 500 میلیون دلار را به صورت موثر برای شما اداره کنند.
 4. چهارم، معامله گران خود را در کاری که انجام می دهند موثرتر سازید.
  فرض کنیم بازدهی یک سیستم معاملاتی به طور متوسط هر سال 40% باشد. ثمربخشی یک معامله گر را میتوانید از تعداد اشتباهاتی که مرتکب می شود اندازه بگیرید. برای مثال: یک معامله گر نمونه ممکن است هر سال در یک سیستم 40% به ارزش 20% اشتباه داشته باشد. این نوع معامله گران، با ثمربخشی 80% برای شما این امکان را مهیا می کنند که از آن سیستم 32% سود داشته باشید؛ گیج شدید نه! البته فرمول آن کمی پیجیده است و در این مقاله جای توضیح دادن آن نیست، فقط اعداد را بخوانید. اما اگر بتوانید این معامله گر را موثرتر کنید چه می شود؟ اگر بتوانید بازده آنها را طوری هدایت کنید که بتوانند اشتباهات خود را در هر سال به 5% کاهش دهند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ باعث رشد 75% در ثمربخشی هر معامله گر در هر سیستم در هر سال می شود. شما می توانید از طریق مربی گری آن ها(که موجب موثرتر شدن معامله گران شما می شود) کسب و کار معاملاتی خود را به طور وسیعی گسترش دهید.
 5. پنجم، اندازه پوزیشن خود را برای رسیدن به اهدافتان بهینه کنید.
  برای انجام این کار باید هر یک از مراحل زیر را انجام دهید:
 • به طور واضح مشخص کنید چه اهدافی برای کسب و کار خود دارید. خیلی از مردم و خیلی از شرکتها این کار را خوب انجام نمی دهند
 • الگوریتم های اندازه پوزیشن مختلف را شبیه سازی کنید تا مشخص شود کدام یک از هزاران الگوریتم ممکن می تواند اهداف شما را به موثرترین حالت ممکن برآورده سازد.
 • آن الگوریتم را در سیستم خود اعمال کنید.

برای مثال فرض کنید که می خواهید از سرمایه ای که به سیستم خاصی اختصاص داده اید، 200% سود داشته باشید. شما سیستمی دارید که به طور متوسط هر سال 700 برابر موجودی سوددهی دارد. اگر 1% از سرمایه خود را به ازای هر معامله ریسک کنید، درمیابید که شاید بتوانید در هر سال 70% سوددهی از آن سیستم داشته باشید. با این حال، اگر شما ریسک اندازه پوزیشن را به 3% افزایش دهید، می بینید که می توانید سوددهی 200% داشته باشید. البته، افزایش اندازه پوزیشن موجب افزایش باالقوه ی افت سرمایه خواهد شد. باید هنگام انجام چنین تغییراتی در اندازه پوزیشن کاملا از طرف دیگر ماجرا (کاهش قیمت) آگاه باشید.
تمام این عوامل می توانند چند برابر شوند. برای مثال، فرض کنید که شما سه معامله گر دارید که هر یک با دو سیستم در سه بازار معامله می کنند. هر سیستم در هر سال در هر بازار 60 برابر موجودی سوددهی دارد، اما معامله گران در معامله ی با آنها، فقط 75% بازدهی دارند. یعنی در سال به ازای هر بازار در هر سیستم 15 برابر موجودی اشتباه داشته اند.

 

در هیچ کسب و کاری نمی توان تمام مواردی که در بالا برشمردیم را به طور همزمان انجام داد، اما اگر بتوانید تنها به تعداد کمی از آنها جامه عمل بپوشانید چه اتفاقی می افتد؟ اثر آن بر جمع درآمد شما چقدر خواهد بود؟ اگر قصد دارید برخی از این تغییرات را در نظر بگیرید، بر بازده معامله گران و بر اثر بخشی بیشتر اندازه پوزیشن تمرکز کنید تا به اهداف خود برسید.