الگوی شماره دو

Key Reversal Bar

چه شکلی است؟

این الگو به لحاظ ساختاری دارای نشانه های واضح تری از حالت بازگشتی می باشد.
در نوع صعودی این الگو، کندل دوم که صعودی می باشد از زیر Low کندل قبلی باز شده و بالاتر از High کندل قبلی بسته می شود. (Bullish Key Reversal Bar).

در نوع نزولی اما جریان برعکس خواهد بود. کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبلی باز می شود و پایین Low کندل قبلی بسته می شود. (Bearish Key Reversal Bar)

در واقع الگو با وقوع یک گپ قیمتی شکل می گیرد. به دلیل اینکه گپ در نمودارهای Intraday (مثل 1ساعته، 4 ساعته و ... ) کمتر اتفاق می افتد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar در تایم فریم روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند.

به چه معناست؟

وقتی که یک گپ به سمت پایین باز می شود، نشان دهنده قدرت فروشندگان است. هنگامی که بازار چنین حرکت قوی نزولی را مردود می داند و قیمت را به بالا باز می گرداند، ممکن است تمایلات بازار (Market Sentiments) به حالت صعودی تغییر کرده باشد.

در سمت مقابل، وقتی که بازار با قدرت خریداران با یک گپ به سمت بالا باز شده ولی بایک مقاومت مستحکم روبرو می شود و به سمت پایین حرکت می کند نشان می دهد که تمایلات بازار احتمالا گرایش بیشتری به سمت نزول پیدا کرده است.

بنابراین در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار نیز هست. این مورد را به یاد داشته باشید.

چگونه براساس این الگو ترید کنیم؟

در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید می کنیم. در صورتی که مطمئن نیستید، می توانید صبر کنید و در بالای قیمت بسته شدن کندل دوم مربوط به این الگو اقدام به خرید کنید.

در پایین الگوی Bearish Key Reversal Bar اقدام به فروش می کنیم. اگر در مورد این الگو نیز مردد هستید، می توانید صبر کرده و در پایین قیمت بسته شدن کندل دوم مربوط به این الگو اقدام به فروش کنید.