الگوی شماره سه

Bullish Exhaustion Bar

چه شکلی است؟

الگوی صعودی Exhaustion Bar با یک گپ نزولی باز می شود. ولی با قدرت زیادی بالا آمده و در نزدیکی High خود بسته می شود. (Bullish Exhastion Bar)

الگوی نزولی Exhaustion Bar با یک گپ صعودی باز شده ولی این بار با قدرت زیادی به سمت پایین نزول می کند و در نزدیکی Low خود بسته می شود. (Bearish Exhaustion Bar)

در هر دو حالت، گپ بوجود آمده پر نشده باقی می ماند. به علاوه، حجم معاملات در زمان وقوع این الگو افزایش خواهد یافت.

به چه معناست؟

نام این الگو به نوعی بیانگر اتفاقاتی است که رخ می دهند. در واقع هنگامی که گروهی بازار را در دست دارند، بعد از مدتی خسته شده و توان خود را از دست می دهند. بنابراین گروه مقابل وارد عمل شده و قدرت را در دست می گیرد. هنگامی که فروشندگان خسته می شوند، خریداران وارد بازار شده وابتکار عمل را بدست می گیرند. مشخصا وقتی که خریداران خسته می شوند، این فروشندگان خواهند بود که قدرت را در بازار به دست می گیرند.

چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar  اقدام به خرید می کنیم.

پایین الگوی  Bearish Exhaustion Bar  اقدام به فروش می کنیم.