الگوی شماره چهار

Pin Bar

bullish pin barچه شکلی است؟

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (با تلفظ ایتالیایی پینوکیو) می باشد. حالا چرا اسم پینوکیو را برای این الگو انتخاب کرده اند؟ چون شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است. خنده دار است! نه؟! این الگو یک سایه بلند و واضح دارد.

در نوع صعودی این الگو، سایه بلند را در پایین کندل داریم. ولی در حالت نزولی، سایه کندل در بالای آن قرار دارد.

به چه معناست؟

"مارتین پرینگ" در مورد این الگو می گوید: "Pin Bar مانند پینوکیو دروغگوست".
این الگو با استفاده از سایه های بلند خودش به شکل موقت یک سطح حمایت یا مقاومت را می شکند و در واقع تریدرها را فریب می دهد تا در جهت اشتباه وارد بازار شوند. این تریدرها اکنون در تله افتاده اند و اگر متوجه نشوند و از این معامله اشتباه فرار نکنند، قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت درست اقدام به معامله کرده اند.

چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک حمایت قوی مردود شده است اقدام به خرید می کنیم.

زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده است اقدام به فروش می کنیم.