:: الگوی شماره شش ::

Three Bar Reversal

چه شکلی است؟

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو به ترتیب زیر است:

  1. یک کندل نزولی
  2. یک کندل دارای Lower High و Lower Low می باشد. در واقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و در عین حال سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین تر می باشد.
  3. یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم همچنین بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو نیز به شرح زیر است:

  1. یک کندل صعودی
  2. یک کندل دارای Higher High و Higher Low می باشد. در واقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و در عین حال سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر می باشد.
  3. یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته شود.

به چه معناست؟

این الگو نقطه چرخش بازار را نشان می دهد. در مقایسه با سایر الگوها بازگشتی، این الگو حالت محافظه کارانه تری داشته و با سه کندل سعی در مجاب کردن تریدرها دارد. در این الگو از کندل سوم برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three-Bar Reversal اقدام به خرید می کنیم.

پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three-Bar Reversal اقدام به فروش می کنیم.