"قسمتی از موفقیت ها؛ قبول ضرر همراه با آنهاست"

"اگر 55% معاملاتتان سود ده باشند، شما در بلند مدت موفق خواهید بود."

ما این جملات را میلیونها بار و به انواع و اقسام راه ها شنیده ایم.

در تمام سیستم های معامله هم معاملات ضررده وجود دارند و هم سوده ده. ما این را می دانیم. با این حال چرا همین طور که پیش می رویم با پیش آمدن ضررهای متوالی دچار شک و ناامیدی می شویم؟

و اینکه وقتی سودهای متوالی داریم، با انگیزه شده و دنبال دلیل برای انجام معامله بعدی می گردیم. روی دور افتاده ایم و خوشحالیم. فکر می کنیم بر بام دنیا ایستاده ایم.

کلمات "باهوش" و "معامله گر حرفه ای" به نظر برازنده ما هستند.

در عوض موقع ضررهای متوالی از وارد شدن به معامله بعدی می ترسیم و از طراحی یک چنین سیستمی خجالت می کشیم.

پر از شک و تردید می شویم و کلمات "قمارباز" و "بازنده" به نظر به بهترین نحو ما را توصیف می کنند.

بسیار خب، چرا؟

زیرا شما نتایج معاملاتتان را به ضعف خودتان نسبت می دهید.

این منجر به تخریب اکثر معامله گران و در نهایت شکست آنها می شود.

ارزیابی منفی از خودتان منجر به این می شود که کنترل احساساتتان را از دست بدهید، که در نتیجه این میشود که از سیستم تان دور شده و از روی هوا معامله می کنید.

باید معتقد باشید که یک معامله گر موفق هستید، چه ضررهای متوالی را پشت سر گذاشته باشید و چه پشت سر هم سود کنید.

این برداشت مثبت از خودتان به شما کمک می کند که ضررها را به راحتی پشت سر بگذارید و شاهد موفقیتهای پی در پی تان باشید.

اکثر معامله گران مبتدی و کم تجربه کار کمی روی تقویت سیستم ذهنی شان انجام می دهند. آنها هزارها دلار صرف انواع سیستم و سمینارهای مختلف می کنند ولی از حقیقت اصلی غافلند.

همانقدر که برای رسیدن به سیگنالهای درست معامله گری تلاش می کنید، همانقدر هم باید روی سیستم ذهنی تان کار کنید.

من به عنوان یک معامله گری که 21 سال است در این زمینه فعالیت دارم، 50 سیستم خوب میشناسم که اگر سیستم ذهنتان هم درست باشد، موفقیت شما را تضمین می کنند.

باید سیستمی برای خود طراحی کنید که با شخصیت تان جور باشد. آن را آزمایش کنید و بعد به آن بچسبید!

"چسبیدن" بدون داشتن سیستم ذهنی درست (قبول خوب و بد درکنارهم) ممکن نیست.