:: الگوی شماره نه ::

Outside Bar

outsidebar

چه شکلی است؟

این الگو دقیقا برعکس الگوی قبلی (الگوی شماره هشت: Inside Bar) است. در این الگو، این کندل دوم است که باید کندل اول را به صورت کامل پوشش دهد. در واقع کندل دوم باید دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول باشد.

به چه معناست؟

این الگو نشان دهنده نوسانات و زیادتر شدن حجم معاملات به صورت کوتاه مدت است و نشان می دهد که در هر دو جهت بازار قدرت وجود دارد. در اکثر موارد مشخص نیست که خریداران یا فروشندگان بر بازار مسلط می شوند. اما چیزی که مشخص است، زیاد شدن نوسانات بازار می باشد.

چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

به منظور مشاهده یک بریک اوت صبر کنید. هنگامی که بریک اوت را مشاهده کردید، وارد معامله شوید. مخصوصا هنگامی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می شود.

outside_sample