:: ترم اول - درس دوازدهم ::

جلسات معامله

حال که می دانید فارکس چیست، اکنون باید بدانید چه زمانی می توانید معامله کنید.

بله درست است که بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز باز است، اما این بدان معنا نیست که همیشه در تمام روز فعال است.

زمانی می توانید از معامله درآمد داشته باشید که بازار حرکت صعودی داشته باشد، و حتی می توانید در زمانی که بازار حرکت نزولی دارد نیز سود کنید.

اما تلاش برای کسب درآمد در زمانی که بازار راکد است، دشوار است.

این درس کمک خواهد کرد که بهترین زمان از روز برای داد و ستد را تعیین کنیم.

ساعت بازار

قبل ار بررسی بهترین زمان برای داد و ستد، باید ببینیم روز 24 ساعته در جهان فارکس چه شکلی است.

بازار فارکس را می توان به چهار جلسه عمده داد و ستد تقسیم کرد: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن و جلسه نیویورک. جدول زیر زمان های باز و بسته شدن برای هر جلسه را نشان می دهند:

تابستان (حدود آوریل-اکتبر)
GMT EDT منطقه زمانی
10:00 PM PM 6:00 سیدنی باز
7:00 AM 3:00 AM سیدنی بسته
11:00 PM 7:00 PM توکیو باز
8:00 AM 4:00 AM توکیو بسته
7:00 AM 3:00 AM لندن باز
4:00 PM 12:00 PM لندن بسته
12:00 PM 8:00 AM نیویورک باز
9:00 PM 5:00 PM نیویورک بسته

زمستان (حدود اکتبر - آوریل)
GMT EDT منطقه زمانی
9:00 PM 4:00 PM سیدنی باز
6:00 AM 1:00 AM سیدنی بسته
11:00 PM 6:00 PM توکیو باز
8:00 AM 3:00 AM توکیو بسته
8:00 AM 3:00 AM لندن باز
5:00 PM 12:00 PM لندن بسته
1:00 PM 8:00 AM نیویورک باز
10:00 PM 5:00 PM نیویورک بسته

زمان های واقعی باز و بسته شدن مبتنی بر ساعت های اداری محلی اند. این زمان در طول ماه های اکتبر و آوریل که برخی از کشورها ساعت تابستانی (DTS) را تغییر می دهند (جلو و عقب کشیدن ساعت در اوایل بهار و پاییز) تغییر میکند.

می توانید ببینید که بین هر جلسه، دوره زمانی وجود دارد که در آن دو جلسه با هم بازند. در طول تابستان، از ساعت 3:00 الی 4:00 صبح به وقت EDT، جلسه توکیو و جلسه لندن با هم تداخل دارند، و در هر دو فصل زمستان و تابستان از 8:00 صبح الی 12:00 ظهر به وقت EDT، جلسه لندن و جلسه نیویورک با هم تداخل دارند.

به طور طبیعی، اینها شلوغ ترین زمان ها در روز برای داد و ستد هستند، زیرا هنگامی که دو بازار همزمان بازند حجم بیشتری وجود دارد. این منطقی است زیرا در این زمان ها، تمام شرکت کنندگان بازار پول بیشتری منتقل می کنند.

در حال حاضر، احتمالا به زمان باز شدن سیدنی نگاه می کنید و فکر می کنید که چرا دو ساعت اختلاف دارد. فکر می کنید که زمان باز شدن سیدنی تنها یک ساعت جابجا می شود وقتی ایالات متحده زمان استاندارد را تنظیم می کند، اما به یاد داشته باشید که وقتی ایالات متحده ساعت را یک ساعت عقب می کشد، سیدنی در واقع ساعت را یک ساعت جلو می کشد (فصل ها در استرالیا برعکس اند). اگر قصد معامله در این دوره را دارید همیشه باید این نکته را به یاد داشته باشید.

اجازه دهید نگاهی به میانگین جابجایی پیپِ جفت ارزهای اصلی در هر جلسه داد و ستد بیندازیم.

New York London Tokyo Pair
92 114 76 EUR/USD
99 127 92 GBP/USD
59 66 51 USD/JPY
81 83 77 AUD/USD
70 72 62 NZD/USD
96 96 57 USD/CAD
83 102 67 USD/CHF
107 129 102 EUR/JPY
132 151 118 GBP/JPY
103 107 98 AUD/JPY
47 61 78 EUR/GBP
84 109 79 EUR/CHF

از این جدول می بینید که جلسه اروپا به طور معمول بیشترین حرکت را فراهم می کند.

در دروس بعدی هر جلسه را با دقت بیشتری بررسی کرده و همچنین دوره هایی که جلسه ها با هم تداخل دارند را مورد مطالعه قرار می دهیم.


درس قبل  |  درس بعد