یک سیستم بی نقص را ترجیح می دهید یا یک دوست تمام عیار؟

جواب معلوم است. یک دوست تمام عیار. چرا که سیستم بدون نقص وجود ندارد.

اجازه بدهید مساله را کمی بیشتر بررسی کنیم. آیا شما از نوع معامله گران عجول هستید؟

منظور از معامله گر عجول کسی است که حوصله ندارد بیش از یک روز برای معلوم شدن نتیجه یک معامله صبر کند.

منطق شما این است که "من دوست ندارم شبها معامله ام را باز نگه دارم، چرا که در این ساعات هر اتفاقی ممکن است بیفتد." یا ...

"سیگنال های من هم برای نمودار شصت ثانیه ای و هم برای نمودار هفتگی معتبر هستند و من ترجیح می دهم که قدرت تطبیق با شرایط را داشته باشم"

این دلایلی که برای خودتان می آورید (صرفنظر از میزان اعتبار آنها) ناشی از سعی درونی تان برای حفظ آرامش تان می باشد.

آیا شما از دسته معامله گرانی هستید که معامله خود را تا حد امکان حفظ می کنند؟

با خودتان میگویید "بازار در کوتاه مدت قابل کنترل است. ولی در نهایت نتیجه منفی اثر متغیرهای بنیادی دامنگیرتان می شود." یا ...

"من دوست ندارم مرتب هزینه های مربوط به باز کردن یک معامله را بدهم. از آنجاییکه روند دوست من است، حتی الامکان یک معامله را باز نگه می دارم."

آیا معامله گری هستید که در هر بازاری و هر بازه زمانی سیستم تان سیگنال داد شروع به معامله می کنید؟

باورتان این است "چه در نمودار دو دقیقه ای باشد، چه ماهانه، سیگنال، سیگنال است. هر زمانی سیگنال دریافت کنم، معامله می کنم."
و اضافه می کنید که " حتی گاهی اوقات نمی دانم در حال نگاه کردن به چه بازاری (سهام/اوراق قرضه/ فارکس) هستم"

"عوامل بنیادی برای من مهم نیست. من فقط به تحلیل تکنیکی اهمیت می دهم."

دیگر برایتان مثال نمی آورم. چرا که معامله گران بینهایت متنوع هستند. در دوران مربی گری ام موردهایی را که برایتان مثال زدم بیشتر از بقیه به چشم می خوردند.

هیچ نوع خوب یا بدی وجود ندارد.

مهم این است که شما بفهمید که چه نوع معامله گری هستید و سیستمی مطابق با خصوصیات خودتان داشته باشید.

تعداد سیستم های پرسود زیاد است. بهترین راه این است که سیستمی را انتخاب کنید که با خصوصیاتتان جور باشد تا بتوانید سیگنال های آن را بدون هیچ درنگی دنبال کنید.

شما به احتمال زیاد سیستمی را دنبال میکنید که با خودتان جور باشد. اکنون به درون خود بنگرید و سپس متعهد شوید که آنچه را سیستم معاملاتی آزمایش شده تان به شما می گوید، دنبال کنید.

برای موفقیت در نبرد با بازار باید ابتدا در نبرد درونی تان پیروز شوید.