تمام تریدرهای موفق به شما می گویند که قسمت اعظم موفقیت در ترید مستلزم غلبه بر انواع مشکلاتی است که سر راه شما قرار دارد.

دو نوع مشکل اساسی وجود دارد:

مشکلات روانی و مشکلات فیزیکی و گاهی اوقات هم هر دو اینها با هم. اجازه بدهید نگاهی به چند تا از آنها بیندازیم:

 • یک رعد و برق موجب افزایش ناگهانی ولتاژ یا قطع برق می شود.
  کورمال کورمال سراغ تلفن همراه خود می روید تا با تالار تماس بگیرید و اطلاعات مربوط به قیمتها را بشنوید.
  این اتفاق فشار عصبی به شما وارد می کند.
 • چشم خود را مدتی است به نمودارها دوخته اید و منتظر یک سیگنال هستید که وارد معامله شوید.
  تلفن زنگ می زند و موضوع صحبت به ترید مربوط نمی شود.
  می دانید که نمی توانید صحبت کنید ولی از طرفی هم نمیخواهید بی احترامی کنید. ولی این حفظ احترام برای شما گران تمام می شود.
  معامله را از دست می دهید. معامله ای که از صبح منتظر بودید که بعد از تحقق تمام شرایط وارد آن شوید، از دستتان می رود.
  خشمگین می شوید.
 • امروز روز خوبی است. معامله قبلی تان که خوب بوده است.
  به تارگتتان نزدیک می شوید اما RSI، هیچ پیکی را نشان نمی دهد و شما گرچه به تارگت از پیش تعیین شده رسیده اید، نمی خواهید که معامله تان را هنوز ببندید.
  اجازه می دهید همین طور پیش برود و تصمیم می گیرید با یک استاپ آن را تریل کنید. یک خبر ناگهانی! و بازار به زیر نقطه استاپ شما سقوط می کند.  احساس حماقت می کنید.

می دانید که می توانم تا ابد از این ماجراها تعریف کنم. خب، هدف من از تعریف اتفاقات بالا چیست؟

آنچه باعث می شود سیستم تان را دنبال نکنید هم ناشی از عوامل بیرونی (رعد و برق، زنگ تلفن ناخواسته و ...) و هم عوامل درونی ("احساس" شما مبنی بر آنچه می توانست اتفاق بی افتد) است.

این وظیفه شماست که به سیستم آزمایش شده تان پایبند باشید. باید تا سرحد مرگ آن را جدی بگیرید.

به کالر آیدی نگاه کنید و فقط تلفن هایی را پاسخ بدهید که منتظرشان هستید. برای رویدادهای غیر مترقبه مانند قطع برق، برنامه داشته باشید.

می دانم که حتی با داشتن "ذهن تربیت شده" بازهم عواملی مانند قطع ناگهانی برق ممکن است باعث ضرر و زیان شده و در بلند مدت روی سیستم ذهنی تان تاثیر گذار باشد.

اما بدانید که ترید یک تجارت است.

شما زحمت زیادی برای یک سیستم می کشید تا خوب از کار در بیاید، قابل اعتمادتان باشد ... پس از آن کاری که می کنید باید این باشد که نیروی خود را برای تمرکز بر روی تنها یک کار بگذارید و آن هم دنبال کردن مو به موی سیستم تان باشد.

هر کاری غیر از این یعنی اینکه از کنترل خارج شده اید.

همیشه تمرکز کنید. همیشه منضبط باشید.