اندازه گیری میزان خالص ارزی است که در یک کشور به واسطه سرمایه گذاری وارد یا خارج می گردد.

مثبت بودن این مقدار نشانه این است که سرمایه ای که وارد کشور شده از مقدار سرمایه ای که از آن خارج گردیده بیشتر است.

طبیعتا هر چقدر سرمایه ای که وارد کشور می شود بیشتر باشد به دلیل اینکه این سرمایه زمان ورود باید تبدیل به پول رایج آن کشور بشه، بنابراین روی افزایش ارزش برابری پول محلی نسبت به سایر ارزها هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت و بالعکس.

کپیتال فلو

به طور کلی Capital Flow یا "جریان سرمایه" می تواند به دو قسمت عمده تقسیم شود:

  • Physical Flow
  • Portfolio Flow
    • Equity Markets
    • Fixed Income Markets

در موارد بالا، بخش Portfolio Flow به دو دسته Equity Markets و Fixed Income Markets تقسیم می شوند که معنی آنها سرمایه گذاری هایی است که اساساً در بازارهای سهام و اوراق قرضه یک کشور صورت می پذیرد.

توضیح اینکه ما سعی نکرده ایم این عبارت ها را تماماً به فارسی ترجمه کنیم. بدلیل اینکه از آنجایی که برای یادگیری مطالب و ادامه این روند یادگیری لازم است که وب سایتهای مختلفی را مشاهده کنید یا کتابهای گوناگونی را در این زمینه مطالعه کنید، بنابراین لازم دونستیم که از الان با این واژه های مصطلح آشنایی داشته باشید تا مشکلی برای شما بوجود نیاید.

اما توضیحی در خصوص Physical Flow می دهیم:

Physical Flow میزان پولی است که برای سرمایه گذاری مستقیم در اموری مانند املاک و تولید وارد یک کشور می شود. اگر چشم انداز اقتصادی یک کشور، چشم انداز مناسبی باشد، طبیعتا سرمایه گذاران خارجی تمایل پیدا می کنند که در بخش های مختلف اقتصادی یک کشور سرمایه گذاری کنند. بعنوان مثال ممکن است این سرمایه گذاری در بخش املاک و ساخت و ساز، در بخش تولید یا ایجاد کارخانه های جدید و یا در بخش مشارکت در ساخت پروژه های زیربنایی مثل سد و ... انجام شود.

هر اندازه که شرایط اینگونه سرمایه گذاری ها در یک کشور تسهیل گردد، سرمایه گذاران خارجی رغبت بیشتری برای اینگونه فعالیتها خواهند داشت.
بعنوان مثال: اگر اقتصاد چین را در چند سال اخیر در نظر بگیریم، به دلیل اینکه چین قرار بود به سازمان تجارت جهانی WTO بپیوندد، طبیعتا آمد و برای قوانین سرمایه گذاری خارجی اش یکسری تمهیداتی را لحاظ نمود و یکسری از محدودیتها را برداشت تا شرایط سرمایه گذاری خارجی راحت تر گردد. بنابراین این باعث گردید که سرمایه گذاران خارجی بیشتری رغبت بکنند در فعالیت های اقتصادی در کشور چین سرمایه گذاری بکنند. با توجه به نیروی کار ارزانی که در کشور چین وجود دارد، طبیعتا این رغبت بیشتر هم خواهد شد، کما آنکه اکنون شاهد هجوم شرکتهای بزرگ و مشهور دنیا و تاسیس کارخانه هایشان در کشور چین هستیم. اما از لحاظ تئوری این باعث خواهد شد که هرگونه از این سرمایه گذار ها که بخواهند به طور مستقیم در آن کشور سرمایه گذاری نمایند عموما باید پولشان را ابتدا به پول رایج کشور چین تبدیل کنند که این میتواند روی ارزش برابری پول کشور چین نسبت به سایر ارزهای خارجی تاثیر مثبتی داشته باشد.

اما Portfolio Flow چیست؟

شامل سرمایه هایی است که جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا سایر بازارهای مالی وارد یک کشور شده و یا از آن خارج می گردد.

بنابراین Physical Flow یعنی سرمایه گذاری در تولید کالا، تولید خدمات اما Portfolio Flow شامل سرمایه هایی است که جهت سرمایه گذاری در بازارهای  مالی آن کشور وارد یا خارج می شود. که این بازارهای مالی را به دو دسته بازارهای سهام (Equity Markets) و اوراق قرضه (Fixed Income Markest) تقسیم بندی کردیم.

دسته اول: بازارهای سهام (Equity Markets):

امروزه به واسطه پیشرفت های تکنولوژی سرمایه گذاران با سهولت بیشتری می توانند در بازارهای سهام سایر کشورها اقدام به خرید و فروش کرده و سرمایه گذاری نمایند. بنابراین یک بازار سهام در هر گوشه ای از جهان می تواند فرصت ایده آلی برای سرمایه گذاران خارجی بدون توجه به موقعیت مکانی آنها باشد.

لذا رابطه محکمی بین بازار سهام و ارزش پول یک کشور وجود دارد. رکود بازار سهام یک کشور موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران داخلی با فروش سهام خود به دنبال یافتن مکان مناسبی جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. برای این منظور ابتدا باید این سرمایه ها به پول کشور مورد نظر تبدیل شوند که این عامل می تواند باعث کاهش ارزش پول کشوری گردد که بازار سهام آن در شرایط رکود قرار دارد.

پس همانطور که می بینیم واقعاً یک رابطه مستقیم بین بازار سهام و ارزش پول یک کشور می تواند وجود داشته باشد.

دسته دوم: بازارهای اوراق قرضه (Fixed Income):

دسته دوم از اینگونه سرمایه گذاری ها می تواند در بازار اوراق قرضه انجام گیرد. یا همان بازار بانک مارکت یا اصطلاح رایجترش Fixed Income. بخصوص در شرایط نامتعادل جهانی (مانند جنگ) این قبیل بازارها از استقبال بیشتری نیز برخوردار خواهند شد.

بنابراین اگر بخواهیم یک جمع بندی از بحث Capital Flow داشته باشیم این هستش که: ما دیدیم Capital Flow شامل سرمایه هایی است که وارد یک کشور می شود، که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی آن را مورد توجه قرار می دهند. این سرمایه گذاری ها می تواند یا در بازارهای مالی باشه مثل بازار سهام، اوراق قرضه یا در پروژه های عمرانی و سایر پروژه های اقتصادی در آن کشور. که طبیعتا هر چه این مقدار بیشتر باشد نشانه بالا بودن ارزش پولی آن کشور خواهد بود.


درس قبل  |  درس بعد