موفقیت در بازارهای مـــالی بر روی سه پایه بنا می شود. همانند یک صندلی سه پایه که اگر یکی از پایه ها شکسته باشد نمیتوان بر روی آن نشست و حتما فرو خواهد ریخت، اگر یکی از رکنهای بازار را بخوبی بلد نباشید و یا دانش کافی در آن نداشته باشید و آن پایه ضعیف باشد، با اطمینان می توان گفت که نمی توان موفقیت های چشمگیری را در بازار شاهد بود.

این سه رکن یا پایه عبارتند از:

  1. استراتژی محکم و سود ده
  2. مدیریت سرمایه و ریسک
  3. روانشناسی معامله گری و نظم و انضباط معاملاتی

در نشریه فارکس یار سعی شده است تا برای تمامی سه رکن بازار مطالب مفید و معتبر ارائه گردد. که اگر آنها را مطالعه فرمایید و دانش خود را در آن زمینه بالا ببرید و سپس به کسب تجربه بپردازید. به طور قطع شما هم موفق خواهیــــد شد.