سیستم های معاملاتی که بر اساس میانگین های متحرک سریع می باشند کاملا آسان است. بیایید به این استراتژی ساده نگاهی بیاندازیم.

  • جفت ارزهای پیشنهادی: تمام جفت ارزها
  • تایم فریم پیشنهادی: یک ساعته یا 15 دقیقه
  • ایندیکاتورها: EMA 10 و EMA 25 و EMA 50

قوانین ورود به پوزیشن: هنگامی که EMA 10 از EMA 25 و EMA 50 عبور کرد یک سیگنال ایجاد می گردد. سیگنال خرید/فروش زمانی اتفاق می افتد که EMA 10 به وضوح EMA 50 را بشکند و از آن عبور کند. (فقط باید صبر کنید که کندل جاری آنطرف خط EMA 50 بسته شود) این انتظار به شما کمک می کند که از سیگنالهای خطا اجتناب نمایید.

قوانین خروج از پوزیشن:

  • حالت اول: از پوزیشن خارج شوید هنگامی که EMA 10 از روی EMA 25 عبور نماید.
  • حالت دوم: از پوزیشن خارج شوید هنگامی که EMA 10 بازگشت نموده و خط EMA 50 را لمس نماید. (مجدداَ پیشنهاد می شود که صبر کنید، تا کندل جاری آن طرف خط EMA 50 بسته شود)

مزایـــای این سیستم: استفاده از این سیستم کاملا آسان است. و نتایج بسیار خوبی می دهد زمانی که بازار روند دار باشد.

اشکلات این سیستم: خط میانگین متحرک سریع یک ایندیکاتور دنبال کنند قیمت است که از این جهت مشهور هستند به شاخصهای عقب مانده از قیمت. به این معنی است که نمی توانند آینده بازار را پیش بینی نمایند. بلکه نشان دهنده وضعیت فعلی بازار می باشند. این ویژگی باعث ایجاد یک اشکال می کند: اول بخاطر اینکه هر زمانی می تواند سیگنال تغییر کند، دوم آنکه مجبور هستید تا مرتب بازار را رصد کنید، و در آخر اینکه، هنگامی که بازار رنـــج شود(بدون روند گردد)، سیگنالهای خطای زیادی صادر می گردد. بنابراین به هیچ عنوان در بازارهای بدون روند نباید مورد استفاده قرار بگیرد.