مطلبی زییا خواندم از کتاب "علم توانگر شدن" نویسنده والاس والتر، مترجم دکتر بهاره دادرس. که بسیار آن را مفید دونستم، برای کسانی که نگرشی ضد توانگری دارند و پول و ثروت را چرک کف دست می دانند و جالب آنکه خود آنها همیشه از بی پولی می نالند و خود و کائنات را سرزنش می کنند.
این واقعیت دارد که پول به سراغ کسانی می رود که به آن احترام می گذارد و آن را از صمیم قلب دوست دارند. اگر میخواهید جاذب ثروت و توانگری باشید باید به آن احترام بگذارید و این فراهم نمی شود مگر آنکه در مرحله اول نگرش خود را به پول تغییر دهید. با خواندن این مطلب نگرش شما به پول و توانگری تغییر خواهد کرد . . .

علی رغم هر آنچه که در مورد توانگری گفته شده، حقیقت امر اینست که بی آنکه توانگر باشی نمی توانی زندگی موفق و کمال یافته ای را تجربه کنی. هیچکس بدون آنکه پول کافی داشته باشد نمی تواند به بالاترین حد توانایی ها و استعدادها و تکامل روحی خویش برسد. برای آشکار سازی نهایت توان روحی و برای تکمیل استعدادهایش یک فرد باید به امکانات زیادی دسترسی داشته باشد و او نمی تواند از آنها استفاده کند مگر آنکه پولی برای فراهم کردن آن امکانات داشته باشد.

رشد و تکامل روحی ذهنی و جسمی فرد در گرو استفاده از امکانات متعددی می باشد و در حال حاضر جامعه چنان طبقه بندی و قانونمند شده که برای برخورداری از امکانات باید توان مالی کافی داشت.

بنابراین اساس تمامی پیشرفتها برای افراد باید آموزش دانش توانگری باشد.

دلیل اصلی کل زندگی انسان رسیدن به تکامل است و هر موجود زنده ای اصولی برای رسیدن به نهایت ظرفیت تکاملی خویش دارد.

انسان حق زندگی دارد. این بدان معناست که او قابلیت این را دارد که بتواند بدون مشکل از هر امکاناتی که برای حداکثر پیشرفت ذهنی .. روحی و جسمی خود نیازمند است بهره بگیرد. به بیانی دیگر او حق دارد که توانگر باشد.

در این کتاب من از توانگری با زبانی تمثیلی سخن می گویم. برای توانگری واقعی نباید به میزان اندک رضایت داد. هیچکس نباید به امکانات اندک رضایت دهد درحالی که می تواند و توانایی آنرا دارد که از امکانات بیشتری لذت ببرد.

مقصد طبیعت تکامل و پیشرفت در زندگی است، بنابراین هر فردی باید هر آنچه را که برای رسیدن به قدرت .. ظرافت.. زیبایی و توانگری در زندگی خویش نیازمند است را دارا باشد.

رضایت داشتن به اندک احمقانه است.

فردی توانگر است که برای کل دوران زندگی اش دارای هر آنچه که نیازمند است باشد و هیچ فردی بدون ثروت و پول کافی نمی تواند هر آنچه را که می خواهد تهیه کند.

سطح زندگی اجتماعی پیشرفت کرده است و بسیار پیچیده شده... بطوری که هر فرد ساده ای نیز نیاز به پول زیادی دارد تا بتواند به طریقی زندگی کند که به حداقل تکامل برسد.

هر فردی بطور طبیعی می خواهد به حداکثر قابلیتهای خود امکان ظهور بدهد. این آرزو برای تحقق ذات و توانایی های درونی طبیعت هر انسانی است.

ما نمی توانیم جلوی این آرزو را بگیریم که دوست داریم همانی باشیم که توانش را داریم.

موفقیت در زندگی زمانی بدست می آید که همان کسی باشیم که می خواهیم و ما تنها بوسیله استفاده از امکانات است که می توانیم آنی باشیم که میخواهیم و زمانی می توانیم به راحتی از امکانات استفاده کنیم که به اندازه کافی پول برای فراهم کردن آنها داشته باشیم. بنابراین درک دانش توانگری اساسی ترین دانشهاست.

این هیچ مورد اشتباهی نیست که ما بخواهیم ثروتمند باشیم. دلیل توانگر شدن داشتن یک زندگی توانگر... پربار و گسترده تر است.این دلیلی ارزشمند و قابل ستایش است.

فردی که نخواهد زندگی پرباری داشته باشد انسانی غیرطبیعی است. همانطور که فردی که علاقه نداشته باشد پول کافی برای خرید مایحتاجش داشته باشد غیر طبیعی است.

سه دلیل محرک برای زندگی ما وجود دارد: ما برای جسم.. ذهن و روح خود زندگی می کنیم.

هیچکدام از این سه وجه بهتر یا مقدس تر از دیگری نیستند. هر سه مانند هم مهم و مطلوب هستند و هیچ کدام از این سه وجه زندگی، نمی توانند بی وجوه دیگر بطور کامل آشکار شوند. این کار درستی نیست که فقط برای روح خود زندگی کنیم و ذهن و جسم را انکار کنیم... همینطور صحیح نیست که تنها برای ذهن و دانش زندگی کنیم و جسم و روح را انکار کنیم.

ما همچنین نباید به این نتیجه برسیم که تنها برای جسم خود زندگی کنیم و ذهن و روح را منکر شویم. پس می بینیم که زندگی واقعی اینست که فرد بتواند زندگی کامل و امکانات کامل را برای روح ذهن و جسم خود فراهم کند.

می توانیم اقرار کنیم که هیچ فردی نمی تواند زندگی شادی را بدون تکامل جسمی اش تجربه کند و همانند این سخن برای ذهن و روح فرد نیز صادق است.

امکانات نامحدودی در جهان وجود دارد. انسان نمی تواند زندگی جسمی خوبی داشته باشد، بی آنکه غذای خوب بخورد، لباس راحت و جای گرم داشته باشد و امکان استفاده از استراحت و تفریح را داشته باشد.

انسان نمی تواند زندگی کامل ذهنی را تجربه کند بی آنکه بتواند از کتاب.. وقت کافی برای آموختن.. مسافرت و امکان مشاهده برخوردار باشد و امکان عضویت در گروه های علمی را داشته باشد.

برای زندگی کامل در زمینه ذهنی، فرد باید امکان استراحت ذهنی داشته باشد و بتواند خود را با تمام مظاهر هنر و زیبایی که قادر به استفاده از آنهاست و به آنها نیاز دارد درگیر کند.

برای زندگی کامل روحی فرد باید عاشق باشد و عشق رابطه مستقیم با توانگری دارد!

بزرگترین شادی برای یک فرد اینست که بهترین هدایا را به محبوب خود بدهد. عشق بزرگترین تظاهرش در بخشش است. فردی که چیزی برای بخشیدن ندارد نمی تواند موقعیت خود را بعنوان یک همسر یا یک پدر تثبیت کند. حتی بعنوان یک شهروند یا یک انسان!

بوسیله استفاده از مادیات است که یک فرد می تواند زندگی کامل برای روح و پیشرفت جسمی و ذهنی کامل را تجربه کند. پس این مهم است که ما توانگر و ثروتمند باشیم.

اینکه شما تصور توانگری را داشته باشید کاری کاملا صحیح است. اگر شما فردی طبیعی باشید نباید غیر از این رفتار کنید. این کاملا صحیح است که شما باید بیشترین و بهترین توجه و توان  خود را معطوف به آموختن دانش توانگری کنید زیرا این مهمترین چیزی است که باید بیاموزید.

در غیر اینصورت شما در وظیفه تان نسبت به خود و خدا و بشریت سهل انگاری کرده اید. برای خدمت شما به خداوند و انسانیت روشی بهتر و برتر از این نیست که بهترین کارهای ممکن را در حق خود انجام دهید.

این مطلب توسط سردبیر نشریه فارکس یار به متن اضافه شده است:
"امیدوارم که این مطلب و نگرش زیبا به ثروت و توانگر شدن، بتواند نگرش بیمار گونه برخی از افرادی که دوست دارند ثروتمند شوند اما دلیل نرسیدن به آن را نمی دانند، اصلاح نماید. خوانندگان گرامی کسب ثروت و توانگر شدن بسیار نیکوست و اگر در دین اسلام هم بنگریم می بینیم که در خیلی از احادیث و روایات به آن تاکید شده و حتی یکی از دلایل ازدواج پیغمبر با خدیجه کبری ثروت آن بانوی گرامی بود. اما چیزی که میخواهم به آن تاکید کنم آن است که، این امر تنها زمانی نیکوست که کسب ثروت از راه درست باشد، نه از راه دروغ و کلاهبرداری و دزدی و ... که در هیچ دین و آیینی پسندیده نیست. و دومی مورد دل نبستن به مال و منال کسب شده است. زیرا دل بستن به مادیات انسان را اسیر می کند و نمی تواند ببخشد. و ناتوانی در بخشش از بیماری هایی است که امروزه انسانهای زیادی را رنج می دهد."