در درس اول مربوط به آموزش فاندامنتال بازار فارکس، ما در مورد ضرورت استفاده از تحلیل اخبار و همچنین عوامل تاثیرگذار در بلند مدت صحبت کردیم. در این درس قصد داریم در مورد سایر شاخص ها مباحثی را آغاز نماییم. . .

همانطور که در دروس قبلی هم اشاره شد، از آنجایی که در اغلب جفت ارزهایی که بطور روزمره ممکن است بر روی آنها معاملاتی را انجام دهیم، عموما در یک طرفشون دلار آمریـــکا قرار دارد، بنابراین ما تمرکز اصلی مون را بر روی مشخصات شاخصهای اقتصادی قرار می دهیم که مربوط به اقتصاد آمریکا هستند. اما در عین حال بسیاری از این شاخص های اقتصادی با همی نام و تقریبا با همین فرمت برای مناطق دیگر دنیا مثل اروپــا، انگلستان و ژاپن هم منتشر می شوند. لذا با یادگیری عوامل اقتصادی و شاخص های اقتصادی که ما در درس های بعدی به آنها می پردازیم، قسمت عمده ای از شاخص هایی که در سایر کشورها هم منتشر می شوند را هم پوشش خواهیم داد.

شاخص های خبری را می توان در نگاه کلی به 5 دسته تقسیم بندی نمود:

  1. Industrial Section (شاخص های بخش صنعت)
  2. Construction Section (شاخص های بخش ساخت و ساز)
  3. Consumer Section (شاخص های بخش مصرف کنندگان)
  4. Inflation Section (شاخص های بخش تورم)
  5. Employment Section (شاخص های بخش اشتغال)
  6. Other Section (سایر شاخص ها)

Industrial Section
(شاخص های بخش صنعت)

از آنجایی که بخش صنعت و تولیدات در ایالات متحده آمریکا از جایگاه مهمی برخوردار است، لذا شاخص های مختلفی از دیدگاه های متفاوت جهت بررسی وضعیت فعالیتهای تولیدی در طول یک ماه منتشر می گردد.

با مطالعه دقیق این شاخص ها، معامله گران و سرمایه گذاران و سایر بازیگران در صدد پیش بینی چگونگی تاثیر قیمت ها از اطلاعات منتشر شده می باشند.

در مبحث بعدی به معرفی شاخصهای بخش صنعت خواهیم پرداخت.


درس قبل  |  درس بعد