:: ترم دوم - درس بیست و ششم ::

اولین گام در انتخاب کارگزار آن است که بدانید چه گزینه هایی پیش رو دارید. وقتی وارد رستورانی می شوید، نمی دانید فورا چه چیزی سفارش دهید، می دانید؟ البته تنها در صورتی که به کرات مشتری آنجا بوده باشید، می دانید چه چیزی سفارش دهید. بیشتر اوقات ابتدا منوی آنها را بررسی می کنید تا ببینید آنها چه چیزی ارائه کرده اند.

دو نوع اصلی کارگزار وجود دارد: میز معاملات (DD) (Dealing Desks)و بدون میز معاملات (NDD)(No Dealing Desks). کارگزاران میز معاملات بازارسازان نیز نامیده می شوند، در حالی که بدون میز معاملات خود می تواند به پردازش مستقیم کامل (STP) و شبکه ارتباطات الکترونیک + پردازش مستقیم کامل (ECN+STP) تقسیم شود.

دسته بندی بروکرها

کارگزار میز معاملات که بعنوان بازارساز نیز شناخته می شود، چیست؟

کارگزاران فارکس که از طریق کارگزاران میز معاملات (DD) کار می کنند از طریق کارمزد معامله و با دادوستد برای ارباب رجوع های خود پول درمی آورند. کارگزاران میز معاملات را که بازارسازان نیز نامیده می شوند، اگر بخواهیم معنای تحت اللفظی کنیم بازار و نرخ تبادلات ارزی ساختگی برای ارباب روجوع های خود بوجود می آورند.

اگر چه ممکن است فکر کنید تعارضی میان منافع وجود دارد، اما در حقیقت وجود ندارد. بازاراسازان هم مظنه های خرید و هم فروش را اعلام می کنند که حاکی از آن است که این مظنه ها تحت تاثیر تصمیم فرد دادوستد کننده نیست.

از آنجا که بازارسازان قیمت ها را کنترل می کنند، این امر بدین معناست که تعیین کارمزدهای معامله معین و ثابت، ریسک کمی برای آنها به دنبال دارد (جلوتر خواهید فهمید که چرا این شیوه بهتر است). بعلاوه، ارباب رجوع های کارگزاران میز معاملات نرخهای حقیقی بازار بین بانکی را نمی بینند. با این حال نترسید، رقابت میان کارگزاران آنقدر سخت است، که نرخهای ارائه شده توسط کارگزاران میز معاملات اگر برابر با نرخ بین بانکی نباشد، به آن نزدیک است.

تجارت با استفاده از کارگزار میز معاملات اساسا به شکل زیر است:

اساس تجارت با یک بروکر

بگذارید بگوییم سفارش خرید 100000 واحد یورو/دلار آمریکا را برای کارگزار میز معاملات خود گذاشته اید. کارگزارتان برای ارائه آن به شما، ابتدا سعی می کند از میان ارباب رجوع هایش سفارش فروش مشابه با آن بیابد یا آنها را به تامین کننده نقدینگی خود، یعنی نهادهای بزرگ که آماده خرید یا فروش دارایی های مالی است، بفرستد.

با انجام این کار، آنها ریسک را به حداقل می رسانند، زیرا آنها بدون اینکه جناح روبه رویی دادوستد شما را اشغال کنند، کارمزد معامله دریافت می کنند. در هر حال، در مواردی که هیچ سفارش منطبقی بر سفارش شما وجود نداشته باشد، آنها مجبور خواهند بود که در جناح روبه رویی دادوستد شما قرار گیرند. در نظر داشته باشید که کارگزاران مختلف سیاستهای متفاوتی برای مدیریت ریسک دارند، بنابراین با توجه به این موضوع کارگزار خود را بررسی کنید.

کارگزار بدون میز معاملات کیست؟

چنانکه از نام آن پیداست، کارگزاران بدون میز معامله (NDD) سفارش های ارباب روجوع های خود را از طریق میز معاملات ارسال نمی کنند. یعنی آنها در سمت دیگر داد و ستد ارباب رجوع های خود قرار نمی گیرند، زیرا آنها به سادگی دو طرف را به یکدیگر ارتباط می دهند.

روش کار کارگزار NDD

NDD ها مانند پل سازان هستند: آنها سازه ای روی مکانی صعب العبور یا غیرقابل عبور می سازند تا دو ناحیه را به یکدیگر متصل کنند. NDDها می توانند یا حق کمیسیون بسیار اندکی تعیین کنند یا تنها با افزایش اندک کارمزدهای معامله مابه التفاوت هزینه ها و قیمت کالا را لحاظ کنند.

کارگزاران بدون میزا معاملات می توانند STP یا STP+ECN باشند.

کارگزار STP کیست؟

برخی کارگزاران ادعا می کنند که آنها کارگزاران ECN حقیقی هستند، اما در حقیقت آنها تنها سامانه پردازش کامل مستقیم دارند.

کارگزاران فارکس که دارای سامانه STP هستند، سفارشهای ارباب روجوع هایشان را مستقیما به تامین کننده های نقدینگی خود، که به بازار بین بانکی دسترسی دارند، می فرستند. کارگزاران NDD STP معمولا دارای تامین کنندگان تقدینگی زیادی هستند که هر تامین کننده قیمت عرضه و تقاضای مختص خود را اعلام می کند.

بگذارید بگوییم هر کارگزار NDD STP دارای سه تامین کننده نقدینگی متفاوت است. آنها در سامانه شان، سه جفت مختلف مظنه نرخ خرید و فروش خواهند دید:

تامین کنندگان نقدینگی کارگزاران NDD STP

سپس سامانه آنها، این مظنه های خرید و فروش را از بهترین به بدترین مرتب می کند. در این مورد، بهترین قیمت در سمت فروش 1/3000 (میخواهید به قیمت بالا بفروشید) و بهترین قیمت در قسمت خرید 1/3001 (میخواهید به پایین ترین قیمت بخرید).
نسبت فروش/خرید   1.3000/1.3001   است.

آیا این همان مظنه ای است که در صحن خود دیده اید؟

البته که نه!

کارگزار شما خیریه راه نینداخته است! کارگزار شما به صورت رایگان خود را به میان دردسرهای مرتب سازی آن مظنه ها نینداخته است.

برای جبران این زحمت ها، کارگزارتان ما به التفاوت بین هزینه ها و مبلغ کالا را که مقداری اندکن و معمولا ثابت است، اضافه می کند. اگر سیاست آنها این باشد که مابه التفاوت 1 پیپی را اضافه کنند، مظنه ای که در صحن خود خواهید دید 1.2999/1.3002 است. شما کارمزد معامله 3 پیپی مشاهده خواهید کرد. کارمزد معامله 1 پیپی برایتان به کارمزد معامله 3 پیپی تبدیل می شود.

بنابراین هنگامی که تصمیم می گیرید 100000 واحد یورو/دلار آمریکا با قیمت 1.3002 خریداری کنید، سفارش شما از طریق کارگزارتان ارسال می شود و سپس به یکی از تامین کنندگان نقدینگی A یا B فرستاده می شود.

اگر سفارش شما تایید گردد، تامین کننده نقدینگی A یا B دارای موقعیت فروش 100000 واحد یورو/دلار آمریکا به بهای 1.3001 خواهد بود، و شما موقعیت خرید 100000 واحد یورو/دلار آمریکا با قیمت 1.3002 خواهید داشت. درآمد کارگزار شما 1 پیپ خواهد بود.

دلیل آنکه بیشتر کارگزاران نوع STP دارای کارمزدهای معامله متغیر هستند، این مظنه های فروش/خرید در حال تغییر است. اگر کارمزدهای معامله تامین کنندگان نقدینگی آنها افزایش یابد، آنها هیچ چاره ای جز افزایش کارمزدهای معامله خود ندارند. با وجود آنکه برخی کارگزاران STP کارمزدهای معامله ثابت ارائه می کنند، بیشتر آنها کارمزدهای معامله متغیر دارند.

کارگزار ECN چیست؟

از سوی دیگر، کارگزاران ECN به سفارش های ارباب رجوع های خود اجازه می دهند تا با سفارش های شرکت کنندگان دیگر در ECN تعامل داشته باشد.

شرکت کنندگان می توانند بانکها، تاجران خرده فروش، صندوق های تامین سرمایه گذاری، و حتی کارگزاران دیگر باشند. در اصل، شرکت کنندگان با عرضه بهترین قیمت ها برای فروش و خرید با یکدیگر دادوستد می کنند.

ECN ها به ارباب رجوع های خود اجازه می دهند "عمق بازار" را ببینند. عمق بازار نشان می دهد که سفارش های خرید و فروش دیگر شرکت کنندگان در چه موقعیتی قرار دارد. به دلیل ماهیت ECN، اضافه کردن مقدار مابه التفاوت هزینه و کالا بسیار دشوار است، بنابراین معمولا کارگزاران هزینه های خود را از طریق کمیسیون اندکی جبران می کنند.

چه نوع کارگزاری باید انتخاب کنم؟

کاملا به شما بستگی دارد! زیرا این موضوع کاملا به این بستگی دارد که شما چگونه داد و ستد کننده ای هستید. بستگی به شما دارد که میخواهید کارمزدهای معامله کوچک تر داشته باشید، ولی برای هر داد و ستد کمیسیونی پرداخت کنید، یا کارمزدهای معامله زیادتر داشته و هیچ کمیسیونی پرداخت نکنید.

معمولا داد و ستد کنندگانی که با اندکی افزایش در ارزش سهام آن را می فروشند (دادوستدکنندگانی که موقعیت هایی را در معاملات اتخاذ می کنند که در پایان روز تسویه می شود)، ترجیح می دهند کارمزدهای معامله کوچک تر داشته باشند زیرا زمانی که بازار به زمینه کمتری برای خریداری مجدد ارزهای فروخته شده نیاز دارد، به دست آوردن سودهای کم و زیر بار نرفتن هزینه های معاملات آسانتر است.

با این حال، کارمزدهای بالاتر برای معاملات، در نوسان های بلندمدت یا دادوستد کنندگان با موقعیت خرید، بی معنا است.

برای آنکه تصمیم گیری تان آسان تر شود، در این جا تفاوت های اصلی بازارسازان، کارگزاران STP و کارگزاران ECN+STP ارائه می شود:

مقایسه انواع کارگزاران

بازار ساز

(DD)

بدون میز معامله

(STP)

بدون میز معامله

(ECN+STP)

کارمزدهای معامله ثابت بیشتر آنها کارمزدهای معامله متغیر دارند کارمزدهای معامله متغیر یا حق کمیسیون
سمت دیگر دادوستد شما را اتخاذ می کند پلی ساده میان ارباب رجوع و تامین کننده نقدینگی پلی ساده میان ارباب رجوع و تامین کننده نقدینگی
مظنه های ساختگی قیمت ها از طرف تامین کنندگان نقدینگی تعیین می شود قیمت ها از طرف تامین کنندگان نقدینگی و سایر شرکت کنندگان ECN تعیین می شود
سفارش ها بنا به صلاح دید کارگزار گذاشته می شوند اجرای خودکار، هیچ اعلام مظنه مجددی وجود ندارد خودکار، هیچ اعلام مظنه مجددی وجود ندارد
عمق بازار (DOM) یا اطلاعات نقدینگی را نشان می دهد

کارگزاران شرور نیستند... درست است، بیشتر آنان نیستند!

برعکس آنچه که ممکن است در جایی دیگر خوانده باشید، کارگزاران فارکس واقعا نمی خواهند به شما آسیب برسانند. آنها میخواهند کسب و کاری با شما انجام دهند، و نمی خواهند شما را از کسب و کار بیندازند. به این موضوع فکر کنید، اگر شما تمامی پولتان را در داد و ستد از دست دهید، آنها هم مشتریان خود را از دست خواهند داد.

ارباب رجوع ایده آل برای کارگزاران میز معاملات، کسی است که بدون هیچ ضرری داد و ستد را به پایان می رساند. به عبارت دیگر، ارباب رجوعی که در انتها نه سودی می برد نه ضرر می کند.

در این حالت، کارگزار از معاملات ارباب رجوع پولی کسب می کند، اما به طور هم زمان ارباب رجوع در بازی می ماند تا حسابش از بین نرود

فایل صوتی این مبحث


درس قبل  |  درس بعد