جفت ارز: تمامی جفت ارزها

تایم فریم: 5 دقیقه + 30 دقیقه

ایندیکاتورها: EMA 14، EMA 21، EMA 50، Bolinger Band 20/2

قوانین ورود به پوزیشن خرید: در تایم 5 دقیقه رفته، اگر موینگ اوریج 14 بالای موینگ اوریج 21 و هر دو آنها نیز بالای خط موینگ 50 باشد، و در نهایت اگر خط موینگ 50 داخل باندهای بولینگر باشد سپس شروط ذیل را برای ورود بررسی نمایید:

وارد تایم فریم 30 دقیقه بشوید، اگر در آن تایم کندل قیمتی بالای خطوط 14 یا 21 بسته شد، مجددا اگر خط 14 بالای خط 21 قرار داشته باشد، و هر دوی آنها بالای خط 50 باشند و در نهایت اگر خط 50 داخل باند بولینگر قرار داشت، آنگاه وارد پوزیشن خرید می شویم. می توانید بالای High کندل مورد نظر یک سفارش خرید یا Buy Stop قرار دهید.

قوانین ورود به پوزیشن فروش: همانند قوانین خرید منتها با شرایط معکوس، در تایم 5 دقیقه رفته، اگر خط 14 پایین خط 21 بود و هر دوی آنها نیز پایین خط 50 قرار داشته باشند و در نهایت اگر خط 50 داخل چارچوب باند بولینگر ما بود سپس وارد تایم 30 دقیقه می شویم، اگر در این تایم کندل قیمتی پایین خطوط 14 یا 21 بسته شد، مجددا اگر خط 14 پایین خط 21 قرار داشته باشد و هر دوی آنها پایین خط 50 باشند و در نهایت اگر خط 50 نیز داخل چارچوب باند بولینگر بود، آنگاه می توان فورا وارد پوزیشن فروش شد و یا یک سفارش فروش یا Sell Stop در پایین کندل مورد نظر قرار داد.

شرط خروج از پوزیشن: هر زمان که هر یک از شروط مطرح شده در قوانین ورود و خروج نقض شد یا دیگر برقرار نبود، بلافاصله از پوزیشن خارج شوید.

نکته: همانطور که شاید متوجه شده باشید در این سیستم ما به صورت عددی استاپ خاصی نداشتیم. در واقع استاپ ما زمانی است که یکی از شرایط ورود و یا ماندن در پوزیشن برقرار نباشد.

مزایای این روش: می توان گفت که یک سیستم اسکالپ است و سودهای خوبی را می توان از آن بدست آورد در صورتی که به طور کامل به قوانین پایبند باشید.

معایب این سیستم: بعلت عدم داشتن استاپ مشخص، باید به صورت دائم چارت را رصد کنید تا بتوانید به موقع از پوزیشن چه در سود و یا چه در زیان فورا خارج شوید. البته می توان این سیستم را به صورت یک اکسپرت نیز طراحی کرد تا بجای رصد کردن مداوم چارت، روبات برای ما این کار را انجام داده و معامله نماید.