این شاخص توسط بانک فدرال فیلادلفیا تهیه می شود و وضعیت کمپانی های تولیدی در مناطقی همچون: پنسیلوانیا، نیوجرسی و دلاوار را بررسی می کند.

این شاخص مانند شاخص Chicago PMI یک شاخص منطقه ای است. یعنی در حقیقت کار این شاخص مطالعه و بررسی وضعیت کارخانه های تولیدی در مناطقی است که در پاراگراف بالا به آنها اشاره شد.

برخلاف شاخص Chicago PMI که عدد 50 مرز بین رکود و شکوفایی را تعیین می کند، در این شاخص عدد صفر چنین نقشی دارد. بنابراین اعداد بالاتر از صفر به معنی دوره شکوفایی و گسترش صنایع در این ایالت و اعداد زیر صفر نمایانگر رکود است.

این شاخص عموما در هفته سوم هر ماه ساعت 10 صبح به وقت شرق آمریکا منتشر می گردد.

این شاخص و شاخص Chicago PMI اطلاعاتشون مربوط به همان ماه انتشار است. بعبارت دیگر اگر ما فرض کنیم در ماه ژانویه قرار داریم؛ اگر شاخص فیلادلفیا در هفته سوم ژانویه منتشر می شود، این شاخص در واقع میزان تغییرات صنایع تولیدی را در همان ماه ژانویه اعلام می کند، نه ماه قبل را.

اصولا اغلب شاخص ها که در هر ماهی منتشر می شوند، اطلاعات ماه قبل را نمایش می دهند. اما شاخص Philadelphia و Chicago PMI جز شاخصهایی هستند که اعدادشون مربوط به همان مهای هستند که در آن منتشر می شوند.

این شاخص به همراه شاخص Chcago MPI بدلیل همبستگی بالای خود با شاخص ISM و همچنین زودتر اعلام شدن نسبت به این شاخص در میان کلیه شاخصهای منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار می باشند.