نزدیکی به نقطه 5 و نحوه ورود:

در زمانی که قیمت به حوالی نقطه 5 رسید شما باید موازی خط 2 به 4 را از نقطه 3 رسم کنید. ناحیه نقطه شماره 3 تا خط موازی را اصطلاحا sweet zone می گوییم.

قیمت می تواند بعد از نقطه 4 در راستای قیمت نقطه 3 برگردد.

حجم سنگین از دیگر مواردی است که میتواند در این محدوده مهم تلقی شود و باعث بازگشت قیمت به سمت خط 1 به 4 باشد.

نباید بیشن از حد دقت بخرج دهید زیرا ممکن است قیمت از راستای قیمت 3 بازگشت کند.

اگر شما به هر طریق بتوانید در ناحیه sweet zone وارد بازار شوید ترید بسیار خوبی خواهد داشت.

برای اینکه قیمت بتواند به خط 1 به 4 برسد حجم باید در این حدفاصل الگوی saucer یا همان نعلبکی ایجاد نماید و قیمت هم دست اندازهای کمی در طول مسیر ایجاد کند.

اگر volume یا همان حجم در ناحیه sweet zone سنگین نباشد شما باید به این سیگنال شک کنید.

اگر در تایم فریمی که انتخاب کرده اید خط 1 به 4 قابل ترسیم نیست تایمتان را اشتباه انتخاب کرده اید.

اگر در تایم فریم 5 دقیقه کار می کنید برای ورود حتما باید به تایم 15 دقیقه هم نگاه بیندازید. (وبطور کلی همیشه باید یک تایم فریم بالاتر را نیز مدنظر قرار دهید)

شکل شماره 3 sweet zone

شکل شماره 4: الگوی saucer یا نعلبکی برای حجم

نکاتی برگرفته از شکلها:

  1. ورود در نقطه 5 باید باشد. انتظار نداشته باشید همیشه بهترین نتیجه را بگیرید.
  2. در بازار commodity شما میتوانید از Tick Volume با جای Volum استفاده کنید.
  3. اگر طول 4 (یعنی 3 به 4) هم خود یک 5 4 3 2 1 ولفی باشد خیلی خوب می شود.
  4. می توانید بعد از شکست ترند لاینها در جستجوی ولفی باشید.
  5. بلافاصله بعد از تشکیل 5 4 3 2 1 و ورود به پوزیشن باید حواستان باشد که در جهت مقابل، 5 4 3 2 1 تشکیل نشود. اگر تشکیل شد و با حجم سنگینی هم همراه بود باید با سود از بازار خارج شوید. در اینجور موارد بهتر است که اگر دیدید 4 3 2 1 در جهت مقابل تشکیل شده در نقطه 5 از بازار خارج شوید. هر چند ممکن است بازار بر نگردد. اما رضایت ما از پلان کاریمان کفایت میکند
  6. در منطقه sweet zone ریسک به حداقل ممکن میرسد و شما نیاز به تاییدی قوی از Volum دارید
  7. وقتی تیکهای Volume در ادامه افزایش پیدا کنند نشانه خوبی برای رسیدن قیمت به خط 1 به 4 هست.

نکته ای در مورد حجم:  بهتر است حجم در حد فاصل نقطه 4 تا 5 تشکیل saucer (نعلبکی) دهد. یعنی اول یک افت حجم بعد از نقطه 4 داشته باشیم و تا رسیدن به نقطه 5 حجم افزایش پیدا کند.

بعضی اوقات که خط 1 به 3 خیلی بالا یا خیلی پایین باشد امکان رسیدن قیمت به نقطه 5 روی خط 1 به 3 یعنی همان ETA امکان پذیر نمیشود و بازگشت زودتر انجام میگیرد. به این حالت اصطلاحا eSpik گفته می شود. Spike ها معمولا با زمان باز شدن بازار و یا اعداد رند در روی چارت حادث می شوند.

هر وقت خط ترندی شکسته می شود در واقع به نوعی گارانتی هست که حتما یک موج را خواهیم دید.

وقتی مشاهده کردید که در نقطه 5 حجم سنگین نیست به یک تایم پایینتر بروید حتما بعد از تریگر یک تایم پایینتر بروید زیرا ممکن است در آنجا یک موج مخالف در حال شکل گیری باشد.

در مواقعی که نقطه 4 نقطه یگانه ای نباشد و در واقع چندین نقطه 4 داشته باشیم باید حواسمان به تارگتها باشد که معادل هر نقطه 4 یک تارگت یا خط 1 به 4 خواهیم داشت (شکل را ببینید)

یکسری نکات هم در مورد گپ وجود داشت که به سفارش خود نویسنده متن فعلا برای شروع کار بهتر هست سراغش نرویم

تقریبا 90 درصد نکات کورس در این خلاصه خدمت شما ارائه شد.

امیدوارم کاربردی بوده باشه.

پایان قسمت دوم