در این پست قصد دارم تا در خصوص الگوی کندل استیک جی هوک (J-HOOK) کمی صحبت کنیم.

این الگو یکی از الگوهای بسیار رایج کندل استیک است، بخصوص در روندهای صعودی. به راحتی در روندها شناسایی شده و سودهای قابل توجهی را هم نصیب معامله گر می کند.

پیدا کردن این الگو خیلی آسان است. بخاطر اینکه یک جواریی شبیه خود کلمه "J" می باشد.

این الگو قسمتی از یک الگوی پرایس اکشن یک روند صعودی است که قبل از اینکه روند ادامه داشته باشد مقداری شیب نزولی رو به پایین پیدا می کند.

نکته ای که وجود دارد این است که این حرکت رو به پایین حداکثر نباید بیش از 4 کندل ادامه داشته باشد و این کندل ها باید دارای High های پایین تر از یکدیگر داشته باشند، به عبارتی Lower High داشته باشند.

سپس قیمت حرکت نزولی خود را متوقف می کند و به صورت رنج تبدیل می شود. Low های کندلهای این بخش از الگو همگی بایست در یک ردیف قرار داشته باشند. بنابراین می توان عینا یک مربع دور کندل استیکهای این بخش از الگو رسم کرد.

این شرایط ادامه خواهد داشت و سپس High کندل ابتدای الگو جی هوک توسط قیمت به سمت بالا شکسته می شود.

توسط این شکست رو به بالای قیمت استکه الگوی جی هوک تایید می شود و سیگنال خرید صادر می گردد.

لذا به طور خلاصه الگوی جی هوک به 5 مرحله تقیسم می شود:

  1. قیمت در یک روند صعودی رو به بالا حرکت می کند
  2. قیمت برگشتی (Pullback) انجام می دهد که این برگشت حداکثر بایست 4 کندل باشد که High های آنها از یکدیگر پایین تر باشند
  3. قیمت حرکت رو به پایین خود را متوقف می کند و یک حمایت نمایان می شود. که معمولا بیش از 2 کندل استیک هستند و به صورت رنج حرکتی را آغاز می کنند که بیشتر وقتها Low های آنها در یک سطح قرار دارند (حالت ایده آل)
  4. قیمت در جهت صعودی قبلی خود به بالا حرکت می کند که شبیه چندین کندل با Low های بالاتر از یکدیگر هستند (Higher Low)
  5. سپس قیمت با یک شکست رو به بالا الگوی جی هوک را کامل می کند. این شکست اولین کندلی است که پولبک در آن صورت گرفته است.