حالا که فارکس یار قصد دارد تا با ارائه مطالب مفید سطح دانش و آگاهی معامله گران بازارهای مالی را افزایش دهد، صمیمانه از تمامی دوستان معامله گر که در این راه استخوانی خرد کرده اند، خواستارم اگر شایسته می دانند در معرفی کتاب و غنای این بخش کمک مان کنند.

شما می توانید خلاصه ها و معرفی های کوتاه بر کتابهای مناسب حوزه بازارهای مالی (تحلیل گری، استراتژی ها، روانشناسی و ...) بنویسید و برای ما بفرستید. تصویر جلد کتاب را هم برای ما بفرستید.

معرفی کتاب های خوب

حتی به نظرم ناشران کتابهای بازارهای مالی هم بد نیست کمی به فکر بیافتند. بالاخره فارکس یار در خدمت جامعه حرفه ای و غیرحرفه ای از دوست داران بازارهای مالی است و آنها هم می توانند تازه های نشر خود و یا کتب ارزشمند چاپ های قبل شان را با ارائه معرفی و خلاصه ای کوتاه برای نشر به فارکس یار بفرستند.