حتما تا به حال با دکمه ای شبیه این در خیلی سایتها و وبلاگ ها رو به رو شده اید!

کمک به فارکس یار

Donate همون "وقف" خودمون هست! مالی که افراد از سر خیر می پردازن تا امری خیر پا بگیره و چرخی خیر بگرده ...

برای من همیشه جالب بود که این غربی ها، تقاضای کمک مالی در امور خیریه و فرهنگی رو امری زشت و حقیرانه تلقی نمی کنند. برام جالبه که این رو دعوت افراد دغدغه مند برای شرکت در کاری خوب تلقی می کنند، در حالی که این فرهنگ در بین ما نیست، اما در متن دین و فرهنگ اصیل مون اتفاقا این جور تعاون های خیر خیلی خیلی هم جای جدی داره ...

برخی مثل خود من، حرکت فارکس یار رو حرکتی خیر تلقی می کنند، روی سخن این صفحه با این دوستانه.

به هر تقدیر حرکتهایی از این جنس برای بقاشون و در سطح بالاتر برای بالندگی و رشدشون نیاز به صرف هزینه های مالی دارند.

اگرچه از آغاز قرار داشتم هزینه های جنبی فارکس یار رو از راه گرفتن تبلیغاتی محدود تامین کنم، اما به واسطه ی عتاب برخی دوستانم بعد از شنیدن این خبر، و طرح موضوع کمک مالی گرفتن به جای تبلیغ گرفتن، (به دلیل بار فرهنگی حرکت فارکس یار) بنا دارم تا هزینه های جاری و آینده ی این حرکت رو از راه کمک های مالی اندک اما هر از چندگاهی و ممتد شما تامین کنم!

از طرفی امروزه دایره مخاطب های فارکس یار هر روز روبه افزایش هست و فکر کنم اگر هر کس در طول هر ماه تنها دوهزار تومان به فارکس یار کمک کنه، به راحتی چرخ جاری اون که میگرده، هیچ! کلی هم کارهای مفید برای رشد این حرکت میشه انجام داد!

بنابراین:

دوستانی که مایل هستند به فارکس یار کمک مالی نمایند بسم الله ...

قبض حمایتی 2000 تومانی

قبض حمایتی 5000 تومانی

قبض حمایتی 10000 تومانی