آقای بازار چه احساسی دارد؟

هر معامله گری، همیشه در مورد بازار، نظر و عقیده ای دارد:
"این بازار نزولی است، همه چیز در حال نابودی است!"     "بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم. در حال حاضر دید مثبتی به بازار دارم." بازار صعودی است.

هر معامله گر، توضیح شخصی خود را درباره دلیل حرکت بازار بیان می کند.

هنگام تجارت، معامله گران این دیدگاه را در هر تجارتی که انجام می دهند بیان می کنند. اما گاهی اوقات، صرفنظر از اعتقاد معامله گر به حرکت بازار در یک مسیر خاص و صرفنظر از نحوه آرایش تمام خطوط روند، معامله گر هنوز هم ممکن است در نهایت ضرر کند.

معامله گر باید درک کند که بازار، ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات همه شرکت کنندگان در بازار است. این احساسی که شرکت کنندگان در بازار دارند، تمایلات بازار نامیده می شود.

احساس یا ایده غالب که اکثریت بازار احساس می کنند، جهت فعلی بازار را به بهترین شکل توضیح می دهد.

تمایلات بازار

نحوه ایجاد تمایلات بازار

بعنوان معامله گر، باید احساس بازار را ارزیابی کنید. آیا شاخص ها به شرایط صعودی اشاره دارند؟ آیا معامله گران در اقتصاد نزولی حرکت می کنند؟ نمی توانیم به بازار بگوییم که طرز فکر ما را انجام دهد. اما آنچه می توانیم انجام دهیم واکنش در پاسخ به وقایع بازار است.

توجه کنید که استفاده از روش تمایالات بازار، ورود و خروج دقیق برای هر معامله ارائه نمی کند. اما نا امید نشوید! داشتن رویکرد تمایلاتی، به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که باید با جریان بروید یا خیر؟ همیشه می توانید تحلیل تمایلات بازار را با تحلیل تکنیکال و بنیادی ترکیب کنید تا به ایده های بهتری برسید.

در سهام و بازارهای آتی، معامله گران می توانند حجم معامله شده را به عنوان شاخص تمایلات، در نظر بگیرند. اگر قیمت سهام افزایش یابد اما حجم رو به کاهش باشد، ممکن است نشانه این باشد که بازار اشباع خرید است. یا اگر سهام رو به کاهش به طور ناگهانی به حجم بالا برگردد، بدین معنی است که تمایلات بازار ممکن است از نزولی به صعودی تغییر کرده باشد.

متاسفانه، از آنجا که بازار ارز به صورت فرابورس معامله می شود، بازار متمرکزی ندارد. این بدان معنی است که حجم هر ارز معامله شده را نمی توان به راحتی اندازه گیری کرد.

بدون هیج ابزاری برای اندازه گیری حجم، معامله گر چگونه می تواند تمایلات بازار را اندازه گیری کند؟!

اینجاست که گزارش تعهد معامله گران وارد می شود! این گزارش را در قسمت بعد شرح خواهم داد.