توسعه توانایی مدیریت پول و ریسک برای معامله گران خرده فروش تازه کار که مایل به سودآوری در طول سال اول تجارت خود هستند، حیاتی است. با داشتن فرآیندهای روشن برای مدیریت این عوامل، معامله گران نشان می دهند که آنها به طور جدی تجارت می کنند و به همین دلیل اغلب موفق هستند. این چیزی است که من در طول سالها آموزش فارکس شاهد آن هستم.

من همچنین از طرف دیگر طیف شاهد بوده ام. معامله گرانی که استراتژی های مشخصی برای مدیریت سرمایه خود ندارند و عدم اطمینان که تجارت می تواند تقریبا همیشه برآورده شود، کوتاه می آیند. اما نباید اینگونه باشد. هر یک از مبتدی ها می توانند اقدامات ساده ای برای افزایش شانس سود خود در طی دوازده ماه اول خود داشته باشند.

ادامه مطلب