این درس برای همه کسانی هست که از شروع هر کاری میترسند : گوگل شکست می خورد اما در هم شکسته نمی شود!

همه ما فکر می کنیم که گوگل یک شرکت آرمانی است که مهره مار دارد. دست به هر کاری که دست می زند غوغا می کند. کارهایش عالی، تصمیماتش عالی، پروژه های عالی و صد البته سودآوری اش هم عالی! این روزها عادت داریم در هر حوزه ای اسم گوگل را ببینیم و موفقیت های روز افزون گوگل برایمان عادی شده است. اما واقعیت چیز دیگری است. برای اینکه دیدگاهمان اصلاح شود بهتر است هفت پروژه ای که گوگل شروع کرد و نگرفت! را مرور کنیم.