ما در نشریه فارکس یار بی صبرانه منتظر تماس شما هستیم. لذا سریعترین راه های ارتباطی را با شما برقرار کردیم.

شما می توانید از طریق روش های ذیل با ما تماس گرفته و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید که ما از نظرات شما بهره برده و آن را در جهت بهبود نشریه بکار خواهیم گرفت.

 

 

 

ارتباط ایمیلی

 ارتباط تلگرامی