اگر به کسب و کار معاملاتی با بیشترین عملکردش می اندیشید، می توانید به یک نابغه ی بازار نگاه کنید و ببینید که آن شخص چگونه با حرفه اش رفتار می کند. هرچند، شما می توانستید به یک نابغه در زمینه دیگر هم نگان کنید و دقت کنید که آیا می توان برخی از رفتارهای او را در معامله گری اعمال کرد.

با توجه به این موضوع، من در مورد نحوه نگرش و تفکر اینشتین در مورد بازارهای مدرن فکر کرده ام. آموختم که یکی از چیزهایی که اینشتین خیلی خوب بلد بوده، جدا شدن از خودش بوده است. او از قوه تخیلش برای خروج از بدنش و فرض کردن یک چشم انداز دیگر استفاده کرد.

این تمرین را برای خودتان انجام دهید. در هر بخش از ماجراجویی تخیلی خود، دقت کنید که تفکرات شما چه هستند و تجربه ی شما چگونه است.

در این قسمت اولین صحنه تخیلی را آورده ایم. خودتان (کل بدنتان) را در یک فیلم سینمایی، در حال چتربازی تصور کنید. خود را در هواپیما در حالی که چتر نجاتی به شما وصل شده در نظر بگیرید. تصور کنید در حال آماده شدن برای پریدن هستید. بعد از اینکه پریدید، تصور کنید که برای حدود 10 ثانیه سقوط آزاد دارید و سپس چتر نجات را بیرون می کشید.

جدا شدن از قالب خود