حالا که فارکس یار قصد دارد تا با ارائه مطالب مفید سطح دانش و آگاهی معامله گران بازارهای مالی را افزایش دهد، صمیمانه از تمامی دوستان معامله گر که در این راه استخوانی خرد کرده اند، خواستارم اگر شایسته می دانند در معرفی کتاب و غنای این بخش کمک مان کنند.

شما می توانید خلاصه ها و معرفی های کوتاه بر کتابهای مناسب حوزه بازارهای مالی (تحلیل گری، استراتژی ها، روانشناسی و ...) بنویسید و برای ما بفرستید. تصویر جلد کتاب را هم برای ما بفرستید.

معرفی کتاب های خوب