حتما تا به حال با دکمه ای شبیه این در خیلی سایتها و وبلاگ ها رو به رو شده اید!

کمک به فارکس یار

Donate همون "وقف" خودمون هست! مالی که افراد از سر خیر می پردازن تا امری خیر پا بگیره و چرخی خیر بگرده ...

برای من همیشه جالب بود که این غربی ها، تقاضای کمک مالی در امور خیریه و فرهنگی رو امری زشت و حقیرانه تلقی نمی کنند. برام جالبه که این رو دعوت افراد دغدغه مند برای شرکت در کاری خوب تلقی می کنند، در حالی که این فرهنگ در بین ما نیست، اما در متن دین و فرهنگ اصیل مون اتفاقا این جور تعاون های خیر خیلی خیلی هم جای جدی داره ...