شما در فارکس تجارت می کنید تا پول بسازید. اما مجبورید زمانی را برای رسیدن به این سطح اختصاص دهید. این به مقداری زمان و تلاش برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور فارکس جهت پول سازی مستمر نیاز دارد و نمی تواند یک شبه انجام شود.

برخی از افراد شروع به یادگیری فارکس می کنند در حالی که یا هیچ درآمدی ندارند و یا کم درآمد هستند. تجارت در بازار فارکس می تواند یک منبع خوب درآمد باشد، اما هنوز هم شما نیاز به پول برای پوشش هزینه های خود و زنده ماندن قبل از تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور فارکس دارید. داشتن یک پشتیبان قوی کمک می کند تا شما با ذهن آرامتری در بازار فارکس روی تجارت خود تمرکز کنید. این مانع از احساساتی می گردد که دلیل اشتباه عمل کردن شما می باشند.

کار کمتر