کری ترید کردن در واقع شامل فروش ارزی است که بهره بانکی کمتری دارد و در همان زمان خرید ارزی است که بهره بانکی بیشتری دارد.

بهره بانکی کشورهای مختلف یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث می شود تا سرمایه گذاران از یک کشور به سمت کشور دیگر سوق پیدا کنند. به عبارت دیگه اگر فرض کنیم که دلار استرالیا دارای بهره بانکی ۴٫۷۵ درصد و فرانک سوئیس دارای بهره بانکی ۰٫۲۵ درصد باشد، بنابراین سرمایه گذار می تواند از تفاوت نرخ بهره بین این دو ارز سود ببرد. البته در این حالت فرض را بر این گذاشتیم که نرخ برابری این دو ارز (AUD/CHF) نسبت به هم ثابت باقی مانده است.

ادامه مقاله