این شاخص توسط بانک فدرال فیلادلفیا تهیه می شود و وضعیت کمپانی های تولیدی در مناطقی همچون: پنسیلوانیا، نیوجرسی و دلاوار را بررسی می کند.